RSS

Category Archives: ÇOCUKLARIMIZ İLE NASIL İLGİLENELİM?

>ÇOCUKLARIMIZ İLE NASIL İLGİLENELİM?

>

* Çocuk, ağabeyi ve kardeşi de dâhil başkalarının yanında kesinlikle eleştirilmemelidir. Kardeşi ve başkaları ile kıyaslanmamalıdır.
* Anne ve baba aile ortamında çocuğa sevgi gösterisinde bulunmalı, açık onay ve açık ilgi göstermeli, fiziksel temas (Kucaklama, okşama vb.) tan kaçınmamalıdır.
* Çocuğun gösterdiği her olumlu davranış ve yaklaşım ödüllendirilmeli (Sözel ödüller veya manevi ödül tercih edilebilir), tekrarlamadığı olumsuz davranışları görmezlikten gelinmeli, üzerinde durulmamalıdır.
* Çalışmaya başlayamama gibi bir zaafı olan çocuğun çalışma için isteklendirilmesi, çalışmaya başlamak için uygun ortam hazırlanması ve ilk çalışma saatlerinde dikkatini dağıtacak etmenlerin ortadan kaldırılması gerekir. (Televizyon sesi, gürültü vs.)
* Soyut işlemleri kavramakta güçlük çektiğinden matematik, fen gibi derslerde somut materyallerden faydalanılması gerekmektedir. Çizerek, yazarak ve kolaydan zora bir yol izlenmeli, ders çalışırken yumuşak bir ses tonu kullanılmalı., başaramadığı konular veya işlerin nedenleri araştırılmalıdır.
* Anne-baba çocuğun yanında tartışmaya girmekten kaçınmalı, çocuk konusunda tutarlı ve uyumlu davranmalıdır. (birinin olmaz dediğine birisi olur dememelidir.)
* Çocuğunuzu sevdiğinizi, onun sizin için değerli olduğunu, sizin için önemli olduğunu ona açıkça dile getirin, hissettirin.
* Çocuğa inanın ve güvenin. Ondan iyi şeyler beklerseniz, iyi şeyler görürsünüz.
* Evde kurallar olmalı. Televizyon saatleri herkes tarafından belirlenmeli ve buna uyulmalı. Siz televizyon seyrederken o ders çalışamaz. Hangi film veya programların seyredileceğine birlikte karar verin ve buna uyun.
* Çocuğun hatalarını fazla büyütmeyin, hatalarını birlikte tartışın ve doğruyu bulması için ona rehberlik edin. Unutmayın yapılan her hata doğru davranışı öğrenmek için bir fırsattır. Çocuğun doğrularına değer gösterin. Fikirlerini dinleyin ve önem verdiğinizi hissettirin.
* Fiziksel cezalardan kesinlikle kaçının. Ona vereceğiniz ceza; Sevdiği bir etkinlikten maruz kalmasını sağlamak olsun.