RSS

Category Archives: Velilerimize Evdeki Çalışmalar İçin Tavsiyeler

>Velilerimize Evdeki Çalışmalar İçin Tavsiyeler

>

Sayın veli,

Bildiğiniz gibi yazı çalışmalarını yürütürken bitişik eğik el yazısını kullanacağız. Okunaklı, işlek ve güzel bir el yazısı için bazı noktalara dikkat etmemiz yararlı olacaktır. Bu noktalara dikkat ederek yürüteceğimiz çalışmalar bizi başarıya götürecek, amacımıza ulaşmamızı sağlayacaktır. Bu bağlamda;

• Bitişik eğik yazıda sözcüklerin yazılışı bitmedikçe el kaldırılmaz. Harflerin noktaları ile noktalama işaretleri sözcüklerin yazılışı bittikten sonra konur.

• Bitişik eğik yazıda harfler birbirine üstten bağlanır.

• Bitişik eğik yazı 70 – 80 derece arası sağa eğik olarak yazılır. ( Sol elle yazan çocuklar sağa eğik yazmaları için zorlanmamalıdır. )

• Bitişik eğik yazıda harflerin uzantıları eşit ve eğimleri aynı derecede olur.

• Küçük “t” harfinin yatay çizgisinin üstünde kalan kısmı diğer harflere göre kısadır. Satırın üst çizgisine kadar uzatılmaz.

• Küçük “f” harfi dışında bütün harfler el kaldırılmadan yazılır. Bu harf yazılırken ortadaki kısa çizgiyi yazmak için el zorunlu olarak kaldırılır.

• Bitişik eğik yazıda F, N, P, V, T harfleri kendinden sonra gelen küçük harfe bağlanmaz.

• Bitişik eğik yazının büyük harfleri birbirleriyle birleştirilmez. Ayrı ayrı yazılır.

Yanlış bir yazım anında düzeltilmez ise alışkanlık haline gelir. Evde yapılacak çalışmalarda harf veya rakamların yazılış yönlerine dikkat edilmesi açısından bu çalışmanın yararlı olacağını düşünüyorum.